Spojnice sa gel izolacijom

Приказани сви од укупно 10 резултата

Kablovska spojnica sa gel izolacijom je namenjena da obezbedi izolaciju niskonaponskih glavnih i granajućih, jednopolnih i višepolnih veza raspona od 0,6/1 kV. Sertifikovane po standardima EN50393 (06/1 KV), EN 60529 Ponuda spojnica je sačinjena od proizvoda namenjenih za glavni vod i proizvoda namenjenih za otcepne vodove. Prva grupa proizvoda omogućava jednopolne i višepolne veze maksimalnog poprečnogpreseka 1×185 mm² i 4×25 mm²; druga grupa omogućava jednopolne i višepolne granajuće veze maksimalnog poprečnog preseka 1×120 mm² i 4×10 mm².
Izolacioni deo u svakoj spojnici je napravljen sa pregradom uključenom u pakovanje ili sa inovativnim modularnim izolovanim klemama, do 5 faza sa maksimalnim presekom od 35mm².Tehnička specifikacija• Stepen zaštite IP68• Rad na temperaturama od -20 °C do +90 °CUsklađenost sa propisima• EN 50393 (0,6/1 kV)
• EN 60529• RoHS direktiva 2011/65/EC• 20-37/2-1, 20-37/7• EN 60695-2-11