Izolatori niskonaposki, poliamidni i poliesterski. Visoka otpornost na mehaničko i električno opterećenje. Samogasivi.

UL 94 V-0
Prednosti
• Odlična izolaciona svojstva
• Lako fiksiranje zahvaljujući šestouganom obliku
• Široka fleksibilnost primene zahvaljujući velikom broju dimenzija
(visine i širine)
• Visoka otpornost na koroziju, visoke temperature i električno/
mehaničke napore