Metalni distanceri-odstojnici od 5 mm do 350 mm visine

Šestougaoni profili muški/ženski metalni distanceri, sa navojem, imaju višestruku primenu. Distanceri su otporni na visokete mperature i dostupni u dimenzijama prilagođenim za veličine M3, M4, M5, M6 i M8.