N/PE stezaljke za nulu i zemlju

Showing all 12 results

Stezaljke za nulu i zemlju NPE (mostovi) mogu biti montirani
na DIN šinu poprečno. Mostovi držača su napravljeni od visoko
termički i mehanički otpornog, samogasivog materijala.
Nosači imaju IP20 zaštitu. Nude se u tri boje.