Distributivni blokovi SLT su pogodni za sve vrste bakarnih ili aluminijumskih provodnika

Distributivni blokovi su napravljeni za bakarne i aluminijumske provodnike. Mogu se koristiti za sve tipove bakarnih i aluminijumskih provodnika sa poprečnim presecima do 50mm²(AL) / 35 mm² (Cu). Vise bakarnih provodnika može biti postavljeno u blok u zavisnosti od njegovog tipa. Poseduju IP20 zaštitu. Svi blokovi poseduju 4 do 6 glavnih veza, a dva (SLT 50-4-3, SLT50-6-3) I dodatne veze (1) do 2,5mm2 za povezivanje malih kablova,npr. LED svetla. Distributivni blokovi su testirani I sertifikovani konektori klase A. Da biste izabrali sigurne pouzdane stezaljke, uvek budite sigurni da poseduju CE znak Klase A oznaku sa simbolom sertifikacionog tela, npr. FI – znak. Distributivni blokovi su testirani I sertifikovani po sledećim standardima:• EN 60947-7-1:2009 „Niskonaponska razvodna i upravljačka oprema – Deo 7-1: Pomoćna oprema – Kleme za bakarne provodnike“• EN 61238-1:2003„ Kompresioni i mehanički konektori za naponske kablove nazivnog napona do 30 kV (Um = 36 kV) Deo 1:Metode testiranja i zahtevi“Distributivni blokovi se koriste unutar metalnih stubova ili u odvojenim kutijama. Sertifikovano po standardima EN 61238-1 I 60947-7-1 klasa A

Приказ 1–20 од 21 резултат